Home

Welkom bij Velderman.Com!

Velderman.Com verzorgt sinds 2010 gespecialiseerde maatwerktrajecten op het gebied van gedrag, (ortho)pedagogisch klimaat, communicatie en professionele cultuur.
Drs. Harry Velderman, onderwijskundige en specialisatie gedrag heeft het bedrijf opgericht en werkt daarin vanaf 2021 samen met gastdocenten Jolien Velderman (orthopedagoog, Pabo-docent) en Marlijn Velderman (GZ-psycholoog, regiebehandelaar angst- en stemmingsstoornissen).
 
Onder de link “Over Velderman.Com” vindt u een overzicht met betrekking tot onze werkervaring en expertisegebieden.

Velderman.Com verzorgt nascholing, trainingen en opleidingen voor onder andere: (speciaal) onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang, op het gebied van gedrag, communicatie en management. Wij werken voor / samen met, onder andere samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, het NJI, de PO-raad, GO (Gespecialiseerd Onderwijs) en Gedragswerk. Ons aanbod is aangemeld bij www.lerarenportfolio.nl.

Onze opleiding: Gedragsexpert in de school is een praktische opleiding, in de vorm van een tweejarig traject (19 bijeenkomsten in totaal), waaraan momenteel 2 groepen deelnemen en in 2022 verschillende groepen/scholen van plan zijn te starten.

Behalve professionalisering op scholen, hebben we individueel aanbod voor SWV-en, schoolbesturen en individuele collega’s; bijv.: Ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie, Identiteitsontwikkeling (Matroesjka), Angstig gedrag, Opstandig en oppositioneel gedrag, Communicatie met ouders, DDD: Discrepantie tussen Denken en Doen, Brein in uitvoering, Naar een nieuwe groepsdynamica.
We streven naar kleine groepen, omdat bij 12-18 deelnemers goede afstemming mogelijk is met een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.

Velderman.Com verzorgt nascholing en is daarvoor gecertificeerd met de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs (CRKBO). Daardoor is deze activiteit vrijgesteld van BTW.