Home

Welkom bij Velderman.Com!

Velderman.Com verzorgt sinds 2010 gespecialiseerde maatwerktrajecten op het gebied van gedrag, (ortho)pedagogisch klimaat, communicatie en professionele cultuur.
Drs. Harry Velderman, onderwijskundige en specialisatie gedrag heeft het bedrijf opgericht en werkt daarin sinds 2021 samen met gastdocenten Jolien Velderman (orthopedagoog, Pabo-docent) en Marlijn Velderman (GZ-psycholoog, regiebehandelaar angst- en stemmingsstoornissen).
 
Onder de link “Over Velderman.Com” vindt u een overzicht met betrekking tot onze werkervaring en expertisegebieden.

Velderman.Com verzorgt nascholing, trainingen en opleidingen voor onder andere: (speciaal) onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang, op het gebied van gedrag, communicatie en management. Wij werken voor / samen met, onder andere samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, Gedragswerk, het NJI, GO (Gespecialiseerd Onderwijs) en de PO-raad,

Onze opleiding: Gedragsexpert in de school (2 jaar, 19 bijeenkomsten in totaal) voor leerkrachten, IB-ers (en directieleden) is gestart in september 2022.  Ook in deze periode begon de tweejarige opleiding Gedragsexpert voor ondersteuners in de school, bestaande uit 4 modules van 4 bijeenkomsten (16 in totaal). Beide groepen zullen in mei/juni 2023 de opleiding afronden.

Behalve professionalisering op scholen, hebben we individueel aanbod voor SWV-en, schoolbesturen en individuele collega’s; in 2022/2023 ligt het accent op het ontwikkelen van veerkracht (bij leerlingen) bovenbouw 6, 7, 8 en groep 1-5. Ander aanbod is bijv.: Ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie, Angstig gedrag, Opstandig en oppositioneel gedrag, Communicatie met ouders, DDD: Discrepantie tussen Denken en Doen, Brein in uitvoering, Naar een nieuwe groepsdynamica.
Kijk voor meer informatie over het andere aanbod op: ‘aanbod > onderwijs’ (bovenaan deze pagina).

We streven naar kleine groepen, omdat bij 12-18 deelnemers goede afstemming mogelijk is met een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.

Velderman.Com verzorgt nascholing en is daarvoor geregistreerd met de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs (CRKBO). Daardoor is deze activiteit vrijgesteld van BTW.