Home

Welkom bij Velderman.Com!

Velderman.Com is: Drs. Andréa van ‘t Schip – den Haring, orthopedagoog, specialisatie ortho-psychiatrie en Drs. Harry Velderman, onderwijskundige, specialisatie gedrag. Wij verzorgen sinds 2010 nascholing, trainingen en opleidingen voor onder andere: (speciaal) onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang, op het gebied van gedrag, communicatie en management. Wij werken daartoe samen met onder andere samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, het NJI, de PO-raad, LECSO en Gedragswerk. Ons aanbod is aangemeld bij www.lerarenportfolio.nl.

Onze opleiding: Gedragsexpert in de school kent in schooljaar 2019/2020 een uitbreiding naar Gedragsexpert voor Onderwijsassistenten, die ook weer door Andréa is ontworpen. De opleiding duurt 1 schooljaar en is gericht op de kerntaken van het eigen beroepsprofiel voor de Onderwijsassistent. Er zijn 8 bijeenkomsten in het kader van gedrag en ontwikkeling.

We zijn verheugd dat we op scholen (po/sbo/so, vo/vso, mbo) maatwerktrajecten op het gebied van gedrag, pedagogisch klimaat, communicatie en professionele samenwerking mogen verzorgen.

Met diverse instellingen (SWV, schoolbesturen, collega’s) werken wij samen en bieden een divers aanbod voor individuele deelnemers: Hechtingsproblematiek, Over persoonlijkheid/motivatie/stress, Ontwikkeling van de identiteit, Opstandig en oppositioneel gedrag, Meergelaagde Gedragsproblematiek, , Autoriteit en pedagogisch handelen, Communicatie met ouders, DDD: Discrepantie tussen Denken en Doen. We streven naar relatief kleine groepen van 12-18 deelnemers waardoor goede afstemming mogelijk is.

Klik voor een totaaloverzicht van onze cursussen op deze link en voor alle professionals met wie wij mogen samenwerken op deze link.

Velderman.Com verzorgt sinds 2010 gespecialiseerde (maatwerk)trajecten op het gebied van gedrag, pedagogisch klimaat, communicatie en professionele cultuur.
Mattis van ’t Schip verzorgt ICT en website. Onder de link “Over Velderman.Com” vindt u een overzicht met betrekking tot onze taakverdeling en expertisegebieden. PS: zie ook onze Publicaties.