Home

Welkom bij Velderman.Com!

Velderman.Com is: Drs. Andréa van ‘t Schip – den Haring, orthopedagoog, specialisatie ortho-psychiatrie en Drs. Harry Velderman, onderwijskundige, specialisatie gedrag.
Mr. Mattis van ’t Schip verzorgt ICT en website. Onder de link “Over Velderman.Com” vindt u een overzicht met betrekking tot onze taakverdeling en expertisegebieden.

Andréa en Harry verzorgen nascholing, trainingen en opleidingen voor onder andere: (speciaal) onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang, op het gebied van gedrag, communicatie en management. Wij werken daartoe samen met onder andere samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, het NJI, de PO-raad, LECSO en Gedragswerk. Ons aanbod is aangemeld bij www.lerarenportfolio.nl.

Onze opleiding: Gedragsexpert in de school is dit najaar 2020 gestart met 2 nieuwe groepen. En ook Gedragsexpert voor Onderwijsassistenten is begonnen met een nieuwe groep – en krijgt een vervolg op verzoek van de eerste groep deelnemers.

We streven naar kleine groepen bij individueel aanbod. Door 12-18 deelnemers is goede afstemming mogelijk. I.v.m. Covid-19 gaat veel nascholing via Zoom. Zoom biedt verrassend veel mogelijkheden tot inbreng en interactie.

Behalve professionalisering op scholen, hebben we individueel aanbod voor SWV-en, schoolbesturen en individuele collega’s: Ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie,  Identiteitsontwikkeling (Matroesjka), Angstig gedrag, Opstandig en oppositioneel gedrag, Meergelaagde Gedragsproblematiek, Communicatie met ouders, DDD: Discrepantie tussen Denken en Doen.