Over Velderman.com

Andréa van ’t Schip-den Haring is orthopedagoog en was als hogeschooldocent verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht. Zij deed haar werkervaring op o.a. in het basis- en speciaal onderwijs, waar zij als lerares, IB-er en AB-er werkzaam was. Zij werkte als orthopedagoog/gezinstherapeut bij het Antroposofisch Consultatieburo met het oog op de vroeg-signalering van zeer jonge risicokinderen (0-4 jaar). Bij Velderman.Com werkt zij als docent, projectleider, ontwikkelaar (o.a. cursusinhouden Expert Gedrag, communicatie met ouders, hechtingsproblemen), als coach en ‘critical friend’.
Harry VeldermanHarry Velderman is onderwijskundige en deed 6 jaar deeltijd onderzoek bij Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte 5 jaar in het basisonderwijs en 15 jaar in het vso cluster 4. Harry was verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek als hogeschooldocent, Lid van het Lectoraat ivm Gedragsproblemen en als regiomanager. Hij verzorgt ondersteuning, advies, coaching en vooral nascholing aan schoolteams, samenwerkingsverbanden, besturen en individuele professionals. Hij verzorgt activiteiten van Gedragswerk, NJI en LECSO; ook is hij betrokken bij LECSO, NJI en Gedragswerk (bij het landelijk kennisnetwerk voor ZMOLK-ers).
Mattis studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en hij is vooral een leuke vent. Zijn taak bij Velderman.Com is ICT. Mattis maakt mogelijk dat we meer aandacht kunnen besteden aan de website en meer gebruik maken van de moderne media.