Over Velderman.com

Harry Velderman is onderwijskundige, deed deeltijd onderzoek bij Klinische Psychologie (UvA). Werkte in het basisonderwijs, vso cluster 4, als hogeschooldocent en regiomanager bij SvO, Hogeschool Utrecht en was Lid van het Lectoraat Gedragsproblemen in de onderwijspraktijk. Sinds 2010 verzorgt hij ondersteuning, 0020coaching en vooral nascholing aan schoolteams, GO, NJI, Gedragswerk (ZMOLK-trajecten) en samenwerkingsverbanden.
Jolien Velderman werkt als hogeschooldocent op de Pabo van Saxion te Deventer. Zij is afgestudeerd als leerkracht, specialisatie Jonge Kind en is tevens orthopedagoog, specialisatie Gezin en Gedrag. Jolien deed haar werkervaring op in het basis- en speciaal onderwijs waar zij als lerares en als orthopedagoog werkzaam was.
Marlijn Velderman werkt nu bij Dimence te Deventer als GZ-psycholoog. Zij is regiebehandelaar op de afdeling angst- en stemmingsstoornissen. Marlijn deed haar werkervaring op diagnostiekgebied op in het speciaal onderwijs en op de GGZ afdelingen Jeugd en PACT. Als behandelaar heeft zij voornamelijk gewerkt op de afdeling Ontwikkelingsstoornissen van Mediant en is ervaren met CGT, EMDR en schematherapie.