2012

 • Gedragswerk 2011-2012 – PO-raad Projecten. Sparringpartner regio Achterhoek rondom zorg voor ZMOLKERS.
 • Basisschool te Winterswijk. Begeleiding klas met complexe vragen (vanaf januari 2012).
 • Attendiz te Hengelo. Vervolgtraject HGW voor Ambulant Begeleiders (januari – maart 2012).
 • Duinpieper te Noordwijk. Aan de slag met complex gedrag (januari 2012-mei 2012).
 • Twents Carmelcollege Praktijkonderwijs te Oldenzaal. Zorgprofielen en omgaan met oppositioneel gedrag (januari 2012).
 • SWV De Brug te Nijverdal. Bestuursrapportage Schoolondersteuningsprofielen (januari-februari 2012).
 • Almata Onderwijsteams Den Dolder en Ossendrecht. Visie in samenhang en vertaald naar de onderwijspraktijk (Januari – maart 2012).
 • Andreas-, Antonius en Emmaüsschool te Voorhout. Scholingstraject Gedrag: LVS SCOL en vertaling naar groepsplannen (voorjaar 2012).
 • SWV NW Twente te Almelo. Vervolgcursus Speciale Onderwijsbehoeften. Omgaan met complex gedrag in de praktijk (voorjaar 2012).
 • REC MetAnder te Nijmegen. Workshops ZMOLKERS (januari 2012).
 • Koningin Wilhelminaschool te Winterswijk. Handelingsgericht werken (voorjaar 2012).
 • Nederlands Jeugdinstituut te Utrecht. Workshop: Werken met groepen: kansrijk in de Rebound (februari 2012), Reboundconferentie te Amersfoort.
 • Basisschool De Startbaan te Sassenheim. Scholingstraject Gedrag: Pedagogisch klimaat (schooljaar 11/12 en 12/13).
 • De Blenke te Hellendoorn. Passend Onderwijs (voorjaar/zomer 2012).
 • Jenaplanscholen: De Waterval te Lisse en De Alleman te Warmond. Scholingstraject Gedrag: Pedagogisch klimaat (voorjaar / zomer 2012).
 • Carmelcollege Salland te Raalte. Workshops: Communicatie in Handelingsgericht Werken en Instructiemodellen (februari / juni 2012).
 • De Leerwinkel te Hillegom. Scholingstraject Gedrag: Pedagogisch klimaat en SCOL (voorjaar / zomer 2012).
 • SBO De Elim te Rijssen. Opbrengstgericht werken en gedifferentieerde instructie (maart, oktober 2012).
 • SBO Nieuw Hessen te Aalten. Teamtraject Gedrag (schooljaar 2012/2013).
 • De Spinaker te Alkmaar. Switch en het pedagogisch klimaat (Voorjaar/zomer/herfst 2012).
 • Directie/IB-netwerk WNSN0606 te Almelo. Studieochtend Passend Onderwijs.
 • Ambelt Academie te Zwolle. Lezing: Moeilijk gedrag makkelijker maken: van stoornis naar behoefte (maart 2012).
 • Ambelt te Zwolle. Projectleider Ambelt Academie en Ambelt Diagnostiek (vanaf september 2012).
 • Praktijkcollege Noord te Amsterdam. Speciale onderwijsbehoeften: aanpak in de praktijk (april 2012, vervolgtraject 12/13).
 • Dr. Alletta Jacobs College te Hoogezand. Lezing: Van Aangeleerde Hulpeloosheid naar Flow bij afscheid van G.J. Joosten (september 2012).
 • SWV Zutphen/Berkeldal. Moeilijke groepen bestaan niet!? Individueel aanbod en teamtrajecten op: basisschool Theo Thijssen, Prins Clausschool, Villa60, Van de Hoevenschool,  IJsselschool (schooljaar 12/13). Moeilijk gedrag kansrijk maken: individueel aanbod (jan. 2013)
 • SWV0606 te Almelo. IGDI in HGW op Oosteres, Touwladder, Schakel, Stapvoorde, Rank, Zegge, Windhoek, Salto, Tandem, Mare, Kubus, Heemde, Wierde, Blokstoeke (schooljaar 2012/2013).
 • SWV De Brug te Nijverdal. Basiscursus Psychiatrie op school, Moeilijke groepen bestaan niet!? Moeilijk gedrag kansrijk maken. Jongens schoppen en meiden knijpen. Begeleiding IB-netwerk, individuele coaching leerkrachten, (schooljaar 2012/2013).
 • Basisschool De Regenboog te Holten. Basiscursus Psychiatrie op school (schooljaar 2012/2013).
 • Basisschool De Veenbrug te Daarlerveen. Passend onderwijs en het omgaan met complex (groeps)gedrag (Schooljaar 2012/2013).
 • Basisscholen De Blenke en Jan Barbier. Het leerlingvolgsysteem voor SEO en de vertaling naar het groepsplan (november 2012).
 • SWV Noord-West Twente. Moeilijke groepen bestaan niet!? Moeilijk gedrag kansrijk maken (schooljaar 2012/2013).
 • SO Bergenboschschool Te Bilthoven. Teamtraject Handelingsgericht en oplossingsgericht werken (schooljaar 2012/2013).
 • Speciaal onderwijs Gooi e.o. Trajectbegeleiding ivm ontwikkeling Ondersteuningsprofielen – ‘visitekaartjes van de school’ (schooljaar 2012/2013).
 • SWV Duin- en Bollenstreek te Lisse. Teamtrajecten gedrag: Fontein te Hillegom, Startbaan te Sassenheim, Emmaüs – Antonius – Andreas te Voorhout, Montessorischool te Noordwijk, Vrije School te Noordwijk.
 • SWV Brevoordt te Winterswijk. Procesbegeleiding samenwerking so en bao (met SWV Lichtenvoorde, SWV Accent en partners REC cluster 3 en 4). Tevens individuele coachingstrajecten (2012/2013).
 • SWV Accent te Aalten. Ouderavonden ADHD en ASS. Begeleiding directeuren-ib netwerk. Teamtrajecten HGW op Koningin Wilhelminaschool Varsseveld, Julianaschool te Winterswijk, Hoeksteen en Talent (klassenmanagement) (schooljaar 2012/2013).
 • Hogeschool Utrecht te Utrecht. Professionaliseringstraject Pedagogisch Didactisch Handelen (Instituut Engineering & Design). Individuele coachingstrajecten (schooljaar 2012/2013).