2013

In 2013 werken Harry en Andréa samen met de volgende schoolteams, cursisten en samenwerkingsverbanden:

 • School Aan Zet. Ambitie-expert S(B)O en contactpersoon.
 • Hogeschool Utrecht te Utrecht. Professionaliseringstraject Pedagogisch Didactisch Handelen Institute for Engineering & Design, teams Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde en Electrotechniek.
 • MBO Hoornbeeck College te Kampen. Pedagogisch klimaat.
 • Twents Carmelcollege Praktijkonderwijs te Oldenzaal. Omgaan met hechtingsproblematiek, sociale cognitie en samenstellen handelingswijzers.
 • Praktijkcollege Noord te Amsterdam. Speciale onderwijsbehoeften: aanpak in de praktijk.
 • Pius X College te Almelo. Handelingsgericht werken.
 • Noordik College te Almelo. Omgaan met verschillen (in instructie).
 • VSO Het Duin te Noordwijk, moeilijk verstaanbaar gedrag, ZMOLK-ers, hechtingsproblemen.
 • (V)SO TalitaKoemi. Teamtraject: Van zelfbepalend naar meewerkend gedrag.
 • SO De Zonnehoek te Apeldoorn. Teamtraject: Invloed op gedrag.
 • SBO De Elim te Rijssen. Opbrengstgericht werken en motivatie, differentiatie en zelfstandige werkhouding.
 • SWV Brevoordt. Cursus Parels en Puzzels, omgaan met complexe onderwijsbehoeften
 • SWV Noord-West Twente. Lezing: Niets is zoals het lijkt, als je er anders naar kijkt. Moeilijk gedrag kansrijk maken. Integrale aanpak Pesten. Kinderpsychiatrie op school (basiscursus), kinderpsychiatrie op school (vervolgcursus).
 • SWV0606 te Almelo. Bestuursrapportage Ondersteuningsprofielen.
 • IGDI in HGWop SBO de Oosteres, de Rank en basisscholen: Touwladder, Schakel, Stapvoorde, Zegge, Windhoek, Salto, Tandem, Mare, Kubus, Heemde, Wierde, Blokstoeke.
 • SWV De Brug te Nijverdal/Hellendoorn. Begeleiding IB-netwerk.
 • Basisschool De Regenboog te Holten. Basiscursus Psychiatrie op school 
 • Basisschool De Veenbrug te Daarlerveen-vervolg omgaan met complex gedrag in passend onderwijs.
 • Passend onderwijs en het omgaan met complex (groeps)gedrag- Basisschool Het Heem te Nijverdal.
 • Basisscholen De Es, De Blenke, Jan Barbier en Beatrixschool te Hellendoorn/Nijverdal. Omgaan met complex gedrag en zorgteambegeleiding mbt integrale aanpak voor pesten.
 • Basisschool Talentrijk te Nijverdal. Visiebijeenkomst en handelingsgerichte verdieping van instructie.
 • Basisschool Tormentil/Drie Linden te Nijverdal. Omgaan met complexgedrag in passend onderwijs.
 • Basisschool Claus en Margriet te Nijverdal. Visiebijeenkomst, IGDI in HGW en ‘Niets is zoals het lijkt…’.
 • SWV Zutphen/Berkeldal. Teamtraject basisschool Theo Thijssen (groepsdynamica); Individuele nascholing: Moeilijk gedrag kansrijk maken, Bovenbouw… nu begrijp ik jou.
 • SWV Accent Teamtrajecten HGW/klassenmanagement basisschool De Hoeksteen (onderbouwdag – midden/bovenbouw dag), Julianaschool te Winterswijk, Meander Varsseveld. Individuele nascholing:Groep 7/8 een hanteerbare groep maken… (ism Wim Versluis)
 • SWV Duin- en Bollenstreek te Lisse. Teamtrajecten gedrag: Fontein te Hillegom, Startbaan te Sassenheim, Emmaüs – Antonius – Andreas te Voorhout en Montessorischool te Noordwijk.
 • SWV Accent te Aalten. Begeleidingsbijeenkomst directeuren-ib netwerk. Ouderavond “Help mijn kind kan niet zo goed plannen (over executieve functies)”.
 • Individuele coachingstrajecten: HBO, faculteit Natuur en Techniek (diverse trajecten).
 • Primair Onderwijs (diverse trajecten).
 • Loopbaanbegeleidingstraject Rabobank.
 • Speciaal onderwijs Gooi e.o. Trajectbegeleiding ivm ontwikkeling Ondersteuningsprofielen – ‘visitekaartjes van de school’ (schooljaar 2012/2013) .