CRKBO-registratie

CRKBO-registratie tot 1 juli 2022

Velderman.com is op 12 november 2010 gecertificeerd met de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs. Op 1 juli 2014 en op 17 mei 2018 heeft opnieuw certificering plaats gevonden voor een periode van 4 jaar.
De audit richtte zich op de beginselen van zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid.
Door de erkenning heeft u als klant garantie op kwaliteit ten aanzien van genoemde punten en hoeft u geen BTW te betalen over nascholing. Zie leveringsvoorwaarden.