2010

 • SBO, conferentie Nieuwe Koers Passend Onderwijs Eindhoven (9 december 2010). Workshop Gedrag. (zie: www.passendonderwijscongres.nl/programma-21-april)
 • LVC4, Papendal, Arnhem (25 november 2010). Het Congres 2010. Workshops Time-out en Omgaan met gedrag van LVG-jongeren. (zie: www.lvc4.nl).
 • Verschoorschool, Nunspeet (17 november 2010). Lezing op symposium.
 • Attendiz, Ambulante dienst cluster 3, Hengelo (schooljaar 2010/2011). Handelingsgericht werken en ambulante begeleiding.
 • PCL studieconferentie, Regio Haaglanden Den Haag (10 november 2010). Lezing: “Mooi gezegd, goed gedaan” en workshops “Kijk anders naar gedrag”.
 • OinO-advies, Apeldoorn (9 november 2010). Congres: Met zorg Ondernemen. Lezing: Communicatie met ouders (zie: www.oino-advies.nl)
 • Studievereniging O en A (schooljaar 2010/2011). Time-out en Switch (zie: www.o-a.nl).
 • SBO Elimschool, Rijssen (schooljaar 2010/2011). Studiedagen Visie en Onderwijszorgprofielen.
 • SBO De Sleutel, Vroomshoop (schooljaar 2010/2011). Studiedagen Visie, Onderwijszorgprofiel, Communicatie.
 • SWV 0606 Almelo (schooljaar 2010/2011). Studiebijeenkomsten directie/IB passend onderwijs, HGW, schoolzorgprofielen.
 • SWV NW-Twente (oktober 2010). Studiebijeenkomsten: Kijk anders naar Gedrag.
 • CSG Willem van Oranje, Oud-Beijerland (28 september 2010). Lezing Pedagogisch klimaat, specifiek gedragsinterventies. Tevens vervolgtraject schooljaar 2010/2011.
 • OBS De Boog, Rotterdam (schooljaar 2010). Diverse studiedagen Pedagogisch klimaat en gedrag.
 • Bergenbosch-school REC-4, Bilthoven / Houten (diverse momenten). Lezing gedrag, invoeringstraject Switch.
 • De Witakker REC-4, Rijs (september, oktober 2010). Training Switch.
 • HALT Nederland, Hengelo (23 september 2010). Lezing professionalisering en handelen in de praktijk (transactionele benadering, ecologische visie). Landelijke Haltdag.
 • SWV NW Twente, De Lutte (22 september 2010). Afscheid Harry Weessies: workshops Kijk Anders Naar Gedrag.
 • Seminarium voor Orthopedagogiek, Middelburg (15 september 2010). Lezing in kader opening collegejaar.
 • Accent Scholengroep, Orthopedagogische Dienst (sept 10-juni 11). Begeleiding Speciale Onderwijsbehoeften voor directies en IB-ers
 • Aloysiusstichting, Utrecht (15 september 2010). Scholopoly.
 • SWV Agora, Zaandam (10 juni 2010). Studieochtend. Scholopoly met directies.
 • SWV Rotterdam Noord (3 juni 2010). Studiedag. Scholopoly met Kees van der Wolf en Workshops Time-out en Switch.
 • SWV0606, Almelo (2010). Implementatietraject HGW in schoolbeleid voor directie & IB-ers van het SWV, samen met Karin Elferink.
 • Seminarium v Orthopedagogiek, Utrecht (28 mei 2010). Scholopoly. Opbrengstendag Passend Onderwijs voor medewerkers.
 • De Witakker, Rijs (12 mei 2010). Time-out en Switch. Studiemiddag voor medewerkers van de school.
 • SBO. 5e Nationaal Congres Passend Onderwijs, Eindhoven (21 april 2010). Lezing over het begeleiden en ondersteunen van leraren in de klas. Workshop over het omgaan met leer- en gedragsproblemen in de klas.
 • RENN4, Drachten (7 april 2010). Studiemiddag Time-out en Switch voor belangstellende medewerkers van alle REC-scholen.
 • SBO De Wenteltrap, IJsselstein (17 maart 2010). Studieochtend. Time-out en Switch.
 • Berg en Boschschool, Bilthoven (17 maart 2010). Studiemiddag Time-out en Switch.
 • Vereniging O en A. Utrecht (16 maart 2010). Studiedag over Time-out en Switch met vertaling naar klas en school (beleid).
 • Seminarium, regiokantoor Enschede (januari en februari 2010). 4 bijeenkomsten over belangrijke basiskennis over leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en een indicatie (ADHD, ODD, autisme, angst en depressie).