2011

 • Gedragswerk 2011-2012 – PO-raad Projecten. Sparringpartner regio Achterhoek rondom zorg voor ZMOLKERS.
 • De Witakker, RENN4 te Rijs. Switch, vervolg in het VSO. (December 2011).
 • Praktijkonderwijs te Almere. Workshop Switch (november 2011). 
 • Basisschool Canisius te Harreveld. Begeleiding klas met complexe vragen (november 2011 – februari 2012).
 • Basisschool Tamarinde te Zaandam. Begeleiding klas met complexe vragen. (oktober 2011 – maart 2012).
 • WSNS De Brug te Nijverdal. Begeleiding netwerk IB. Handelingsgericht werken, groepsoverzicht, groepsplan, vaardigheidsscores, CITO(najaar 2011).
 • OPD van SWV Accent te Aalten. Begeleiding netwerk directie – IB. HGW, OGW, oplossingsgerichte benadering, ambitie, kwaliteitsimpuls (schooljaar 2011/2012).
 • WSNS NWTWENTE te Geesteren. Twee keer gedrag: van medisch model naar ecologische visie (november 2011).
 • WSNS NWTWENTE te Almelo. Basiscursus Speciale onderwijsbehoeften: ADHD, ODD, ASS, angst/depressie (oktober, november 2011)
 • Eduwiek Hoogeveen. Lezing: Professioneel in passend onderwijs (oktober 2011)
 • Bassischool De Es te Hellendoorn. Werken met LVS ZIEN voor sociaal emotionele ontwikkeling en toepassing in groepsplan (okt-dec 2011). Coaching van leerkracht en ambulante begeleiding van een leerling.
 • OPD van SWV Accent te Aalten. Ouderavond ADHD en ouderavond ASS (september-oktober 2011). 
 • De Höve, Barlo, Hoeksteen, Mölleveld en Talent (basisonderwijs, SWV Accent Aalten). Handelingsgericht werken (schooljaar 11/12)
 • SWV PO De Basis te Arnhem. Onderwijszorgprofielen IVO (sept – nov. 2011)
 • SWV De Brug te Hellendoorn eo.  Onderwijszorgprofielen SPS audits (sept – nov 2011)
 • Basisschool De Triangel te Den Haag. Studiedag Gedrag (augustus 2011)
 • SWV Duin- en Bollenstreek te Voorhout. Workshop: Kijk Anders Naar Gedrag (mei 2011)
 • SWV Zaanstreek VO te Zaandam. Workshop Omgaan met moeilijke gedrag (april 2011)
 • De Kom, REC-3 te Druten. Studiemorgen Zmolkers (april 2011)
 • Jan Barbierschool, Drie Linden, Tormentil, De Blenke, De Es, Schaapskooi, Ark, Marijkeschool, De Regenboog – Onderwijszorgprofielen (maart-juni 2011)
 • Corlaer College, VMBO te Nijkerk. Onderwijszorgprofiel IVO (april 2011)
 • SWV Zutphen, Onderwijszorgprofielen IVO (februari-juni 2011)
 • Staringcollege, VO te Lochem. Groepsdynamica VMBO 3-4 (april, mei 2011)
 • De Bolster, basisonderwijs te Raalte. Coachingstraject (vanaf maart 2011)
 • De Bodde, REC-3. Moeilijke klas (februari 2011).
 • SWV AMGS. Voorlichting ivm Seminarium Profiel Scan (december 2010). Studiebijeenkomst onderwijszorgprofielen voor directies en IB (12 januari 2011).
 • SWV Zutphen. Audits Onderwijszorgprofielen op diverse scholen namens Sardes (maart-juni 2011).
 • De Bolster, REC-4 locaties LVG, Apeldoorn/Deventer (April 2011). Studiemiddag oppositioneel gedrag.
 • SBO De Prinsenhof, Apeldoorn. Training Switch (Januari/februari 2011).
 • SWV De Brug. Studiedagen Onderwijszorgprofielen en audits schoolprofielen.
 • NOT. Lezing Scholopoly, Seminarium voor Orthopedagogiek / Faculteit Educatie (28-1-11, 1530-1615 uur).
 • ESCO, ambulante dienst. Lezing HGW in beweging, Giessenburg (20 januari 2011).
 • SBO, conferentie Nieuwe Koers Passend Onderwijs Eindhoven (9 december 2010). Workshop Gedrag. (zie: www.passendonderwijscongres.nl/programma-21-april
 • LVC4, Papendal, Arnhem (25 november 2010). Het Congres 2010. Workshops Time-out en Omgaan met gedrag van LVG-jongeren. (zie: www.lvc4.nl).
 • Verschoorschool, Nunspeet (17 november 2010). Lezing op symposium.
 • Attendiz, Ambulante dienst cluster 3, Hengelo (schooljaar 2010/2011). Handelingsgericht werken en ambulante begeleiding.
 • PCL studieconferentie, Regio Haaglanden Den Haag (10 november 2010). Lezing: “Mooi gezegd, goed gedaan” en workshops “Kijk anders naar gedrag”.
 • OinO-advies, Apeldoorn (9 november 2010). Congres: Met zorg Ondernemen. Lezing: Communicatie met ouders (zie: www.oino-advies.nl)
 • Studievereniging O en A (schooljaar 2010/2011). Time-out en Switch (zie: www.o-a.nl).
 • SBO Elimschool, Rijssen (schooljaar 2010/2011). Studiedagen Visie en Onderwijszorgprofielen.
 • SBO De Sleutel, Vroomshoop (schooljaar 2010/2011). Studiedagen Visie, Onderwijszorgprofiel, Communicatie.
 • SWV 0606 Almelo (schooljaar 2010/2011). Studiebijeenkomsten directie/IB passend onderwijs, HGW, schoolzorgprofielen.
 • SWV NW-Twente (oktober 2010). Studiebijeenkomsten: Kijk anders naar Gedrag.
 • CSG Willem van Oranje, Oud-Beijerland (28 september 2010). Lezing Pedagogisch klimaat, specifiek gedragsinterventies. Tevens vervolgtraject schooljaar 2010/2011.
 • OBS De Boog, Rotterdam (schooljaar 2010). Diverse studiedagen Pedagogisch klimaat en gedrag.
 • Bergenbosch-school REC-4, Bilthoven / Houten (diverse momenten). Lezing gedrag, invoeringstraject Switch.
 • De Witakker REC-4, Rijs (september, oktober 2010). Training Switch.
 • HALT Nederland, Hengelo (23 september 2010). Lezing professionalisering en handelen in de praktijk (transactionele benadering, ecologische visie). Landelijke Haltdag.
 • SWV NW Twente, De Lutte (22 september 2010). Afscheid Harry Weessies: workshops Kijk Anders Naar Gedrag.
 • Seminarium voor Orthopedagogiek, Middelburg (15 september 2010). Lezing in kader opening collegejaar.
 • Accent Scholengroep, Orthopedagogische Dienst (sept 10-juni 11). Begeleiding Speciale Onderwijsbehoeften voor directies en IB-ers
 • Aloysiusstichting, Utrecht (15 september 2010). Scholopoly.
 • SWV Agora, Zaandam (10 juni 2010). Studieochtend. Scholopoly met directies.
 • SWV Rotterdam Noord (3 juni 2010). Studiedag. Scholopoly met Kees van der Wolf en Workshops Time-out en Switch.
 • SWV0606, Almelo (2010). Implementatietraject HGW in schoolbeleid voor directie & IB-ers van het SWV, samen met Karin Elferink.
 • Seminarium v Orthopedagogiek, Utrecht (28 mei 2010). Scholopoly. Opbrengstendag Passend Onderwijs voor medewerkers.
 • De Witakker, Rijs (12 mei 2010). Time-out en Switch. Studiemiddag voor medewerkers van de school.
 • SBO. 5e Nationaal Congres Passend Onderwijs, Eindhoven (21 april 2010). Lezing over het begeleiden en ondersteunen van leraren in de klas. Workshop over het omgaan met leer- en gedragsproblemen in de klas.
 • RENN4, Drachten (7 april 2010). Studiemiddag Time-out en Switch voor belangstellende medewerkers van alle REC-scholen.
 • SBO De Wenteltrap, IJsselstein (17 maart 2010). Studieochtend. Time-out en Switch.
 • Berg en Boschschool, Bilthoven (17 maart 2010). Studiemiddag Time-out en Switch.
 • Vereniging O en A. Utrecht (16 maart 2010). Studiedag over Time-out en Switch met vertaling naar klas en school (beleid).
 • Seminarium, regiokantoor Enschede (januari en februari 2010). 4 bijeenkomsten over belangrijke basiskennis over leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en een indicatie (ADHD, ODD, autisme, angst en depressie).