Onderwijs

Doelgroepen:

Leraren/docenten/IB-ers/Zorgcoordinatoren/management: PO, SO, VO, MBO, HBO

Trajecten en nascholing:

Trajecten uit het aanbod van Velderman.com:

Het eerder gevalideerde aanbod door Registerleraar is overgezet naar het lerarenportfolio en ook nieuw aanbod zal daar te vinden zijn. Voor een pdf met een korte beschrijving van de cursus klikt u hieronder op het betreffende sterretje (*).

Cursusaanbod 2021 – 2022

Gedragsexpert in de school

* 2 jarige opleiding in 4 modules van 4 bijeenkomsten over de typische en de verstoorde ontwikkeling en over eerste- en tweedelijns interventies. De afsluitende (intervisie en presentatie) module heeft 3 bijeenkomsten.

Gedragsexpert voor Onderwijsassistenten

* 1 jarige opleiding (8 bijeenkomsten) gericht op kerntaken van het eigen beroepsprofiel. Sterk gericht op persoonlijke ontwikkeling en attitude bij het omgaan met en ondersteunen van leerlingen met complex gedrag.

Ontwikkeling van het Jonge Kind

* Het Jonge Kind centraal. Thema’s:
A: de gehechtheidsrelatie, ontwikkelingstypen en temperament.
B: taalontwikkeling, -inhoud en -betekenis
C: ontwikkeling van het denken (cognitie/brein).

Gedrag en ontwikkeling

* DDD: discrepantie tussen denken en doen: disharmonisch intelligentieprofiel, executieve functies, hoogbegaafdheid

* Gedrag in de 21ste eeuw (Sociaal Kapitaal): betekenis van Sociaal Kapitaal, ontmoeting, goodness-of-fit, sensitiviteit, interpretatie, reactiestijlen

* Persoonlijkheid, motivatie en stress – en hoe we kunnen handelen als leerkracht/ondersteuner.

* Brein in uitvoering.

Gedrag

* Meergelaagde Gedragsproblematiek (basiscursus en vervolg)

* Autoriteit en pedagogisch handelen

* Time-out en Switch – basistraining

* Time-out en Switch – vervolgtraining

* Autisme, prikkelverwerking en emoties

* Angstig gedrag: achtergronden en aanpak

* Impulscontrole, aandachtstekort en hyperactiviteit

* Agressie, ontwikkeling en aanpak

* Opstandig en oppositioneel gedrag

* Gehechtheid en de onderwijsprofessional

Communicatie

* Communicatie met ouders: niet strijden maar leiden naar oplossingen (en vervolg)

* Communicatie met ouders: van vermijden naar begrijpen (complexe situaties)

* Leerling-ouders-leerkracht gesprekken

* Kindgesprek-eigenaarschap-zelfplan

Professionele cultuur

* Commitment, verantwoordelijkheid,  eigenaarschap, motivatie, actief monitoren, integriteit, warme en koude organisaties, 5 culturen en veranderingsdimensies, 5 Vragen Voor Verandering.

* Naar een cultuur die deugt!