Gedrag

Op het gedrag zijn omgevingskenmerken van groot belang, maar de rol van de leraar/docent is cruciaal. Wezenlijk is de afstemming tussen leraar en leerling. Goed en boeiend onderwijs vraagt om nauwkeurige afstemming op de onderwijsbehoefte van leerlingen. Kansrijk onderwijs vraagt om het loslaten van het denken in problemen en het medisch model. Kansrijk onderwijs daagt uit om te denken in oplossingen en wederzijdse afstemming om gewenst gedrag te stimuleren! De organisatie dient af te stemmen op behoefte van scholen, zoals management op de ondersteuningsbehoefte van leraren, die de regisseurs zijn van het onderwijsarrangement.

Teamontwikkeling, lezingen & workshops
• Lezing: van aangeleerde hulpeloosheid naar flow (met een heus experiment)
• Lezingen over gedragsproblemen en -oplossingen
• Workshops time-out en Switch, moeilijke klassen als uitdaging, omgaan met moeilijk gedrag in de klas
• Workshops en lezingen over de Praktijk van het werken met ZMOLKERS
• Scholingstraject Switch: invoeringstraject om aantal verwijderingen uit de klas te verminderen met meetbare resultaten
• Veiligheid op school: concrete aanpak van situaties met agressie vanuit eigen casuïstiek van deelnemers/teams. Er wordt planmatig gewerkt en geëvalueerd.
• Basiscursus psychiatrische beelden: kennis voor het onderwijs over angst en depressie, ADHD, ASS, ODD.
• Vervolgcursus psychiatrische beelden: kansrijk onderwijs voor leerlingen met een rugzak (evidence based aanpak)
• Betrokkenheid van ouders: vanzelfsprekend een meerwaarde voor de school! (organisatie, communicatie, gesprekstechnieken)

Doelgroepen: leraren/docenten PO, SO, VO, MBO.