Onderzoek

Het oplossen van problemen in de onderwijspraktijk kan het best gebeuren op systematische wijze vanuit een heldere vraagstelling. De meerwaarde voor organisaties is vooral gelegen in het feit dat middelen efficiënt kunnen worden ingezet en bewuste keuzes worden gemaakt voor korte of langere termijn.
Het uitvoeren van onderzoek kan het best in samenwerking met betrokkenen uit de eigen situatie zodat een dergelijk traject deskundigheidsvergroting van de eigen medewerkers als neveneffect heeft.

Concept- en trajectontwikkeling
Onderstaand schema kan het organisatiemodel zijn om het doel te realiseren dat kennis ontwikkeld wordt. Het Centraal Kennisnetwerk (CK) komt (twee)maandelijks bijeen, met de voorzitters van de Kennisnetwerken. Elk netwerk is een werkgroep of splitst zich op in werkgroepen in verband met belangrijke subthema’s.

Doelgroepen: samenwerkingsverbanden, besturen en directies in PO, SO, VO, MBO.