Management

De (transactionele) visie is doorvertaald in de managementopvatting: inspirerend en afstemming zoekend (IA) leiderschap.

Financieel management, bestuur en beleid
De visie IA-leiderschap is afgelopen jaren in de praktijk gebracht als regiomanager waarbij de contractomzet verdubbelde. Bij financieel management is de combinatie van doelmatige bedrijfsvoering (structuur en proces) met een inspirerende werkomgeving (cultuur en techniek) onontbeerlijk.
Keuzes op bestuursniveau dienen hun vertaling te vinden in de organisatiestructuur van de scholen en samenhangende maatregelen die het primair proces versterken.
Het invoegen van tussenlagen en schotten evenals het organiseren van losse projecten zijn doorgaans tijd- en geldrovend zonder meerwaarde. Snelverdiende subsidiegelden worden ervaren als belasting voor scholen en leiden niet vaak tot beter onderwijs voor de leerlingen omdat de samenhang ontbreekt. Samenwerkingsverbanden en besturen zouden ‘preventief’ moeten denken waar het gaat over de geldstromen die in de toekomst gaan veranderen.

Ondersteuning/coaching van management
Bij management gaat het in de kern om relatie tussen organisatiebeleid en individuele plannen en geïnspireerd maar resultaatgericht werken. Bij de teams is cruciaal om af te stemmen op mogelijkheden van collega’s. In plaats van interim-management is het in de regel wenselijker om een nieuwe manager/directeur te coachen dan om zijn positie in te nemen gedurende bepaalde tijd. De nieuwe manager moet sterk in positie zijn wanneer de coach vertrekt.

Managementtrainingen
• Veranderingsprocessen op school: theoretisch kader, actieplan en vervolgstappen om de verandering te laten invlechten in de cultuur
• Begeleiding van collega’s met leerlingen/studenten met probleemgedrag.

Doelgroepen: directies en middenmanagement PO, SO, VO, MBO.