Over Velderman.com

Andréa van ’t Schip-den Haring is orthopedagoog en was als hogeschooldocent lange tijd verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht. Bij Velderman.Com werkt zij als docent, projectleider, ontwikkelaar (o.a. cursusinhouden Expert Gedrag, communicatie met ouders), als coach en ‘critical friend’.
Bij Velderman.Com is Andréa onder andere aanspreekpunt m.b.t. het Zeer Jonge kind en de doorgaande lijn voorschool/(speciale) basisschool. Zij ontwikkelde daartoe een speciale nascholingscursus: www.deondersteuningssignaturen.nl.
Harry VeldermanHarry Velderman verzorgt ondersteuning, advies, coaching en nascholing aan samenwerkingsverbanden, besturen en scholen en individuele professionals. Hij doet advieswerk voor School Aan Zet, NJI en PO/VO-Raad en is betrokken bij het landelijk kennisnetwerk voor ZMOLK-ers.
Bij teamscholing worden bijv. gedrag, communicatie en professioneel handelen bekeken vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de leraar. Bij het handelen in complexe (onderwijs)situaties wordt uitgegaan van sterkte en protectieve factoren. Scholen (en besturen) kunnen zo worden ondersteund, hun medewerkers in de kracht te zetten.
Mattis studeert Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn taak bij Velderman.Com is ICT- en Administratiebeheer. Mattis maakt mogelijk dat we meer aandacht kunnen besteden aan certificering (met Registeruren), een actueel overzicht aan kunnen bieden via de website en meer gebruik kunnen maken van de moderne media, zodat u desgewenst steeds goed op de hoogte kunt zijn van onze activiteiten.