Home

Welkom bij Velderman.Com!

Wij verzorgen sinds 2010 nascholing, trainingen en opleidingen voor onder andere: (speciaal) onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang, op het gebied van gedrag, communicatie en management. Wij werken daartoe samen met onder andere samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, het NJI, de PO-raad, LECSO en Gedragswerk. Ons aanbod is aangemeld bij www.lerarenportfolio.nl.

Onze opleiding: Gedragsexpert in de school kent in schooljaar 2019/2020 een uitbreiding naar Gedragsexpert voor Onderwijsassistenten, die ook weer door Andréa is ontworpen. De opleiding duurt 1 schooljaar en is gericht op de kerntaken van het eigen beroepsprofiel voor de Onderwijsassistent. Er zijn 8 bijeenkomsten in het kader van gedrag en ontwikkeling.

Heel belangrijk is steeds: wie ben jezelf – want je neemt steeds jezelf mee!

We zijn verheugd dat we op scholen (po, so, vso, mbo) maatwerktrajecten op het gebied van gedrag, pedagogisch klimaat, communicatie en professionele samenwerking mogen verzorgen.

Met diverse instellingen (SWV, schoolbesturen, collega’s) werken wij samen en bieden een divers aanbod voor individuele deelnemers: Autoriteit en pedagogisch handelen, Over persoonlijkheid/motivatie/stress, Opstandig en oppositioneel gedrag, Communicatie met ouders, Meergelaagde Gedragsproblematiek, Identiteitsontwikkeling (Ik-en-het-zelf) en DDD: Discrepantie tussen Denken en Doen. We streven daarbij naar relatief kleine groepen van 12-18 deelnemers waardoor goede afstemming mogelijk is.

De OndersteuningsSignaturen is een compleet aanbod van Andréa van ‘t Schip voor het (zeer) Jonge Kind (www.deondersteuningssignaturen.nl).